-- partner portálu --
Windowmanager.cz
plastové okna plastová okna eurookna hliníková okna a dveře plastové okna plastová okna eurookna hliníková okna a dveře
> VYHLEDAT FIRMY
Typy oken


> ZEPTEJTE SE
Ptejte se na cokoliv! Rychlou odpověď Vám rádi zašlou odborníci přímo z Vašeho kraje.

Volba oken s ohledem na tepelně izolační vlastnost – současnost

Jaký druh oken vzhledem k rozumnému součiniteli prostupu tepla mám zvolit v současné době při stavbě rodinného domu.

Odpověď : Pokud hodláte provést okna Vašeho domu již s ohledem na vzdálenější budoucnost, bude jistě vhodné snažit se dosáhnout co nejlepší hodnoty součinitele prostupu tepla U. Současná platná norma ČSN 73 0540-2 stanovuje dvě hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) - požadovanou a doporučenou. Jedná se o hodnoty U pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U pro nová okna je  1,7 (W/m2.K) a hodnota doporučená je 1,2 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby u novostaveb RD byla naplněna hodnota doporučená, tedy 1,2 (W/m2.K).

Nejedná se však, ani v případě doporučené, o hodnotu nějak výrazně dobrou. U současných nízkoenergetických domů je doporučováno U v rozmezí 1,0 až 0,8, u domů pasivních, kde se již projekt snaží o úsporu „každého wattu" pak na hodnotách 0,8 až 0,5, nebo lépe řečeno dle současných výrobních a technologických možností. Jistě že zároveň tím významně roste i cena výrobku. Pak je nutné si uvědomit, že se nejedná o hodnotu jen skla, nýbrž okna jako celku, včetně rámu. Celkovou hodnotu U pak udávají již jen opravdu renomovaní výrobci oken, kteří se na okna do NED zaměřují. Běžní výrobci plastových oken udávají ve svých nabídkách pouze U zasklení, což nic nevypovídá o kvalitě rámu a technického provedení okna. To pak bývá standardní.

Kvalitní izolační sklo (například to může být sklo typu Heat Mirror s vloženou PES folií mezi skla, nebo již přímo trojsklo) si zaslouží, aby bylo osazeno již ve vyspělejší konstrukce rámu a okenního křídla. Mohou se zde kombinovat různé materiály, například plast a hliník, dřevo a hliník, často jsou zde přerušení tepelného mostu plastovými prvky, nebo výplň profilu PU pěnou. Doporučuji vyžádat si technickou dokumentaci těchto oken u specializovaných výrobců. Pro Váš dům, s ohledem na velikost prosklených ploch a Vaše požadavky by asi bylo vhodné okno s celkovou hodnotou U kolem 0,8 až 0,7.

Kopírování informací jen se souhlasem provozovatele: VAVA, s.r.o.
© 2008 www.katalogoken.cz Všechny práva vyhrazená. | Technické řešení : RED FLOWER s.r.o.